Restplasser og tilbud! Meld deg på vårt nyhetsbrev, og motta tilbud om ledige restplasser på e-post.

Søftestad Gruber

Historikk Søftestad Gruber


Se Hjemmeside for grubene med masse informasjon som utganspunkt for et besøkI flg. driftsbestyrer J.A.Aamo sitt skriv i boka Bergverkenes Landssammenslutning gjennom 50 år (1907-1957) var det vanskelig å tidfeste bestemt når forekomsten av jernmalm ble funnet, men den er kjent og nevnt av den danske statsminister Rewentlow ved hans reise her i 1811. Han nevner at malmen er ubrukbar da den leverer "kaldbrekjern" på grunn av fosforinnholdet. Forekomsten eides frem til 1916 av Næs Jernverk, som da overdro sine rettigheter til det nystiftede A/S Søftestad Gruber.


Dette selskapet satte i gang prøvedrift i 1916-17. Det ble bygget en del hus samt bremsebane ned til Nisser-vannet. For transport av malmen til Treungen stasjon ble det bygget en lekter som skulle laste ca. 100 tonn. Det ble i feltet drevet en ca. 150 meter lang stoll, ca. 46 meter over Nissers nivå. Driften varte frem til 1921 da alt arbeide ble innstillet. Under driften av stollen passertes en pegmatittgang i en lengde av ca. 50 meter som kompliserte det hele og satte forhåpningene sterkt ned.I 1937-38 ble arbeidet igjen opptatt med reorganisering av selskapet og dette lyktes slik at driften ble startet i april 1939 med diverse anleggsarbeider. Direktør Hammond og ordføreren i Nissedal, Gunnar Moen samt ved teknisk bistand av bergmester Merckoll, greide de å få reist ny kapital til starten. Alle bygninger var forfalt og ble reist nye, avpasset etter de nye forutsetninger for driften. Kraften var dieselelektrisk frem til 1942 da vi fikk primærkraft fra Aust-Agder Kraftverk.


Kontrakt om levering av malmen var sluttet med Possehl konsortiet, men ble kansellert ved krigsutbruddet i 1939. Under krigen gikk produksjonen til Electric Furnace Product, Limited, Sauda. Fra 1946 ble leveringene til Tyskland igjen opptatt, og har siden pågått dit.


1. august 1965 ble drifta ved A/S Søftestad Gruber innstilt. Det siste toget fra Treungen til Nelaug (Treungbanen) gikk 30. september 1967.


I flg. tidligere arbeidere går gruvesjaktene (synk) ned 37º under vannet Nisser til stoll 11. Mellom hver stoll er det 40-70 meter. Stoll 3 ligger under Nisser. Totalt er gruvas dybde ca. 600 meter. Temperaturen er ca. 7°C. Og det skal være 1764 trappetrinn fra bånn til topp