Restplasser og tilbud! Meld deg på vårt nyhetsbrev, og motta tilbud om ledige restplasser på e-post.

Fisking

Prøv fiskelykken!2463_original.jpg

Generell informasjon om fiske:

Fiskekort må løysast av alle som er over 16 år. I tillegg må ein betale fiskeavgift til


staten. Slike innbetalingskort finn ein på Posten. Korta skal visast uoppfordra til fiskeoppsynet. Ved manglande kort kan oppsynet krevje gebyr i tillegg til fiskekortprisen.

Fiskekort blir selt i daglegvareforretningane, på campingplassar, hotell, bensinstasjonar, turistinformasjonen i Treungen, Fjonesundet ferjeplass m.fl. På turistinformasjonen får du også fiskebrosjyre med kart.


Fiskeslaga i Nisser er: Aure, sik, tryte (abbor) og røye. I heivatna er det mest aure. Kvart fiskeområde kan ha eigne fiskereglar.


Informasjon om fiskekortområder i DRANGEDAL

I Nisser kan ein fiske med vanleg sportsutstyr frå is, frå land og frå båt.

NB! Garnfiske bare etter avtale med grunneigar.


NB! For å hindre spreiing av ørekyte, er det forbode å bruke levande fisk til agn.